پست های ارسال شده در اسفند سال 1382

 ليبراليسم آزادی يا اسارت     در بسياري‌ از اديان‌ حوزه‌ عمل‌ انسان‌ به‌ بخش‌هاي‌ واجبات، محرمات، مستحبات، مكروهات‌ و مباحات‌ تقسيم‌ مي‌شود. اما ... ادامه مطلب
/ 16 نظر / 7 بازدید
  اكسير 2004   موسسه‌American Interpris Institute  عمده‌ترين‌ مركز مطالعات‌ استراتژيك‌ نومحافظه‌كاران‌ در آمريكا محسوب‌ مي‌شود. مايكل‌ لدين‌ و ريچارد پرل‌ در اين‌ ... ادامه مطلب
/ 8 نظر / 6 بازدید
قلمرو آزادى در حقوق بشر                                                                       آنچه شارحين اعلاميه حقوق بشر و فيلسوفان حقوق در كتابهاى فلسفه حقوق درباره حدود ... ادامه مطلب
/ 9 نظر / 7 بازدید