پست های ارسال شده در مرداد سال 1383

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />   ‌‌به‌ مناسبت‌ سال‌روز پذيرش‌ قطع‌نامه‌ از سوي‌ ايران‌ پذيرش‌ قطع‌نامه‌ 598 در آخرين‌ سال‌هاي‌ جنگ‌ ... ادامه مطلب
/ 8 نظر / 13 بازدید